Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Video: Patrick Blanc, Vertical Garden interview in Paris [for garden lovers]


Patrick Blanc, Vertical Garden interview in Paris
Patrick explain his botanical and artistic work on vertical gardens in different places in Paris in 2007.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου