Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Video: Fractals [The fractal universe]The fractal universe. The whole is contained in the parts. Being a smaller part of infinity means you are still infinite. There is an infinite, eternal aspect and connection within all of us. The universe is infinite not just laterally but in all directions and possibilities.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου