Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Alice in Wonderland: ''Who are You?'' said the Caterpillar`Who are YOU?’ said the Caterpillar.
This was not an encouraging opening for a conversation. Alice replied, rather shyly, “I–I hardly know, sir, just at present– at least I know who I WAS when I got up this morning, but I think I must have been changed several times since then.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου