Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

96 Days left.................[Interferone Affair in Corfu]


95 days and Today left to go.....
I love the country side.....It's so revitilizing
Injection number 13 today
................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου