Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Poetry: William Blake''To see a world in a grain of sand and heaven in a wild flower, hold infinity in the palms of your hand and eternity in an hour''.
- William Blake

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου