Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

The Matrix is everywhere"The Matrix is everywhere, it is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window, or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, or when go to church or when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth." 
- Morpheus, The Matrix.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου