Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Atheism Isn't a Religion......Atheism Isn't a Religion.....
It's a Personal Relationship
with REALITY!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου