Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Video: Channel 4 - Greece Special Report - Yannis Varoufakis's viewIn a special report for Channel 4 News Yanis Varoufakis, former adviser to the Greek Prime Minister argues Greeks are unfairly portrayed as profligate spenders. .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου