Σάββατο, 2 Ιουλίου 2011

Video: For the People of Earth - Speech by Charlie Chaplin.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου