Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Video: George Carlin and Bill Hicks tell it like it is about PoliticsGeorge Carlin and Bill Hicks are comedic geniuses whose material is still very relevant today.
George Carlin and Bill Hicks tell it like it is about Politics

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου