Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Music Video: The Sophie Solomon band play poison sweet madeira *live in lodz* [Poland]The Sophie Solomon band play poison sweet madeira
sophie and the band live at manufaktura in poland...
ian watson (accordion)
grant windsor (piano)
dan glendining (guitar)
stevie pilgrim (drums)
jon thorne (bass)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου