Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Music Video: Cat Beach and Sally Garcia - These Hands [nice video]These hands - A beautiful song of hope
Written by: Cat Beach & Ned Albright.
Vocals: Cat Beach and Sally Garcia
Piano: Ned Albright

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου