Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Euripides said.....

“The best and safest thing is to keep a balance in your life, acknowledge the great powers around us and in us. If you can do that, and live that way, you are really a wise man.” 
~Euripides 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου