Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

To the Bilderbergers


"My conscience hath a thousand several tongues, And every tongue brings in a several tale, And every tale condemns me for a villain." 
- Richard III, 
William Shakespeare.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου