Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Bill Hicks on banality and Rock & Roll


''When did mediocrity and banality become a good image for your children?  I want my children listening to people who fucking rocked!  I don't care if they died in pools of their own vomit!  I want someone who plays from his fucking heart!''
From Bill Hicks

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου