Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Music Video: Incredible musician NINA HAGEN - sings the song "I'm gonna live the life" [LIVE]Incredible musician and human being - NINA HAGEN - sings the songs "I'm gonna live the life"
PERSONAL JESUS unplugged TOUR 2010 in solidarity with MORDECHAI VANUNU
Osnabrück, Lutherkirche, November 13th 2010

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου