Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

The best way to predict the future is to create it


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου