Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

89 Days left...............Please Be patient with people who do chemiotherapy ............[Interferone Affair]


88 Days and Today, left to go...............Injection number 14 today.... 10 more to do.
I want to finish this... and get my self back!   My moods are so bad and I am so tired ALL THE TIME.
Tired, tired and in a bad mood......
HOW MUCH can I take?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου