Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Video: Film - Dr. Strangelove - Survival Plan [Stanley Kubrick]how can i stop worrying and love the bomb
ex-nazi scientist dr. strangelove giving a breefing to the president of USA after the end of the world surface became certain

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου