Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

How to deal with an unfree world - Albert Camus“The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.” 
- Albert Camus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου